Liefde is vergeving en vertrouwen, toch zijn dit maar enkele onderdelen ervan. Net zoals een regendruppel en een regenplas beide water zijn. Een heel verschil dus de druppel en de plas en toch horen beide bij elkaar en zijn onderdeel van de waterplas. Liefde bevat dus oneindig veel meer dan vergeving en vertrouwen.

Als liefde liefde is wat gaat er dan mis

Doordat deze relaties vaak gekenmerkt worden door ruzies en problemen worden partners kwetsbaar en ervaren zij angst en stress waardoor hun relatie onder druk komt te staan. Hoewel de partners allemaal weer een iets ander verhaal hadden, hebben ze een ding gemeen, ze worstelen zonder uitzondering met hun relatie. Het is niet zo dat ze niet probeerden hun relatie goed te houden. Er waren perioden dat het goed liep. Wat gaat er dan mis?

Als liefde liefde is in een relatie

Zelf dachten ze dat het hun niet meer lukte om hun relatie in stand te houden omdat ze geen moed meer konden opbrengen om verder te gaan en van een traan een lach te maken. Maar daar ligt het niet alleen aan. Ze wisten niet hoe ze sterke en duidelijk grenzen tegenover hun relatie neer moesten zetten, ze wisten niet hoe ze vanuit liefde een oplossing kunnen zoeken, ze wisten niet wat ze moesten doen als het allemaal teveel werd of ze het meer zagen zitten. Ze beseften niet dat je moet stoppen met tegen elkaar te schreeuwen want dat maakt angstig en voelt niet veilig.

Als liefde liefde is en eerlijk zijn

Als liefde liefde is kan het ook anders. Je hoeft je niet meer aan te passen en je masker op te zetten. Durf op elk moment eerlijk te zijn tegenover jezelf over wie je bent en wat je wil. Laat je partner in zijn/haar waarde en vul de ander en jezelf niet meer in. Leer je eigen waarde te koesteren en eerlijk zijn. Door liefde voor jezelf te ontwikkelen en jezelf te accepteren, kun je ook meer geduld en liefde voor een ander opbrengen. Dan ga je vanzelf merken dat je je lekker voelt, je wordt jezelf.

liefde

Bordi